منظرگاه بهار با نگاه تعلیم و تربیت دیدگاهها اسلامی را در قابلهای مختلف ادبیات عرضه می نماید.
هدی جان تو می آئی و با آمدنت دورۀ بیچارگیها و درماندگیها و فخر فجور به سر می رسد، آری مهدی جان و تو می ائی و با آمدنت گلبوته های عشق بر در خانۀ خرابات افسرده مردمان نا امید می روید و پریوشان امید سبدهایشان دشتی از شقایقهای دانائی و آگاهی به صحرای وجود انسانها هدیۀ پر مهر الطاف الهی را به ارمغان می آورد، مهدی جان تو می آئی و با آمدنت مزرعۀ وجود روئیدنی از نو پیدا می نماید و گلستان عشق با رودخانۀ تزکیه نفس ترس و هراس را از آدمی می رباید و با


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم آبان 1393ساعت 17:2  توسط خانم نصرت احمدی | 
با خون حسین سیاهیهای تاریک دلان رسوا شد

با نهضت حسینی زشتیهای افکار یزیدیان افشا شد

علی اصغرها و علی اکبرها راهیان معراج حق شدند

 قاسمها به قیام حسینی راهیان سراج حق شدند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم آبان 1393ساعت 16:3  توسط خانم نصرت احمدی | 

 

قیام تاریخی

 

زنگ عاشورا ساز عالم ساز می زند

نغمۀ  اخلاق شعور  و مِهر عالم، ساز می زند

عاشورا نبرد یاری حق خدا علیه  خصم، عالَم ساز است

حکمت از یاری دین خدا بر علیه  ظالمان  است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم آبان 1393ساعت 2:37  توسط خانم نصرت احمدی | 
غدیر تعبیر قدرت هدایت خداوند است

 

با غدیر توانائی اسلام تفسیر می شود

با غدیر توانائی قرت خ
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم مهر 1393ساعت 1:14  توسط خانم نصرت احمدی | 
غدیر تعبیر قدرت هدایت خداوند است

با غدیر به کمال اسلام تفسیر می شود
با غدیر توانائی قدرت خداوند تعبیر می شود
با غدیر دین کامل می شود به ولایت امامت
با غدیر مسند ولایت امامت تصویب می شود


نعمت غدیر بزرگترین قدر خداوند بر شما باشد مبارک
کوثر غدیر از والایرین اعیاد خداوند بر شما باشد مبارک
شیرین باشد به کامتان محبت ایزد منان به ولایت حق خداوند
عید غدیر از بزرگترین اعیاد خداوند بر شما باشد مبارک 


غدیر اکمل دین زمینه ساز ظهور حضرت حجت بر شما باشد مبارک
غدیر تعبیر هدایت خداوند در تسلسل راه انبیاء بر شما باشد مبارک

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 17:9  توسط خانم نصرت احمدی | 
 
0 (16).jpg
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 16:44  توسط خانم نصرت احمدی | 

 خداوند علی را تجلی اسماءالحسنای دین خود آفرید

خالق یگانه علی را به یکتائی موحد به دین خود آفرید

مالک دین علی را یاور محمد به تجلی امام دین خود آفرید

یعنی خداوند ز عرش کبریائی علی را ولی دین خود آفرید

 

امامی داریم یل والا و پرچمدار دین محمد سلام الله علیهم

به تجلی صفات و فضائل جلوه گاه دین محمد سلام الله علیهم

شکرانۀ توصیف کمال طوبائیش تبارک الله احسن الخالقین است

نگاه خداوند به سعادتمندی خلقت تبارک الله رب العالمین است

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 16:39  توسط خانم نصرت احمدی | 

 

فصل مهر، فصل بازگشایی مدارس

 

فصل مهر ، فصل رویش جوانه های امید، فصل خواندن و نوشتن، از را ه رسید،

فصل مهر ، فصل آشنایی با خدا، فصل خوشه چینی ستاره ها،

 فصل همکلاسیهای دیروز و هم نیمکتیهای امروز، از راه رسید.

امروز  زنگ آگاهی به صدا در می آید و پرچم دانش برافراشته می شود، درب گلستان معرفت گشوده می شود و صدای جنب و جوش، شور و هیاهوی، بچه ها، فضای مدرسه را پر می کند.

یاسمن ها از قصّه های دیروز می گویند و معلمین درس امروز  می دهند و کبوتران وجود را به پرواز در می آورند، تا به دانش آموزان درس خوب زیستن را بیاموزند.

و سخنی با تو دارم ای معلم، آنگاه که بر گوهر وجود، آیة مهر می نشانی، نور در گلدان اندیشه ام می نگاری. و جوهر وجود را با آیات الهی به شفافیت شبنم دلمی نمایی و صف‍حة سفید ذهنم را با کلامت قلم می زنی و  در گوشم آهنگ مهرمی خوانی و دستانم را با ساختن بنای زندگی آشنا می سازی و با نگاهت شالودة وجودم را شکل می دهی و بر رسایی ها و نارسایهایش صیقل می کشی. ای معلم ای که پا جای پای انبیاء گذاشته ای تا در س چگونه زیستن را به ما بیاموزی، امروز فرشتگان مامورند، به حمد و ثنای تو که برترین شغل را پذیرا شدی تا بهترین خدمت را به بشریت بنمایی، آنگاه که کلامی می آموزی و آنگاه که حرفه ای یاد می دهی و آنگاه که استعدادهایم را پرورش می دهی تا آنچنان که شایسته است زندگی نمایم، و آنگاه که مرا متوجه کمال خالقم در آفرینشمی نمایی، من همة آن لحظات را مدیون تو هستم که چون فرشتة آسمانی در خلقت زمینی، تجلی بخش راه انبیائی و سرایندة غزل هستی بخش آموختن برای زندگی نمودن بهتری و تو ای زیبای بوستان خرد، از مهر اندیشه ات و سبزی وجود پر طراوت تر از همیشة وجودم را طراوتمی بخشی تا من نیز با پرورش استعداد و اندیشه ام و بالا بردن قابلیتها و ظرفیتهای خویش، خردمندانه نقش آفرین زندگی شوم،که خداوند هستی بخش بدان منظور مرا سرشته و من امروز به شکرانة این همه نعمت خداوند بزرگ را سپاس بیکران می گذارم که آیات مهرش را در وجودی چون انسان به ودیعت گذاشت تا انسانیت را در وادی امتحان، به عرصة ظهور رساند.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 2:23  توسط خانم نصرت احمدی | 
 

0 (8).jpg

آخر چرا؟؟؟؟

کی شود که چشم جهانبان به منزهی به جمالت به یقین برسند

به اطاعت دین به خدمتگزاری اوامرت به اعلی علیین برسند

به عالیترین مرتبۀ آفرینش به تبارک الله احسن الخالقین برسند

کی شود که جهانیان محو نگاه تو به معراج به کمال دین برسند

 

 خداوند مهدی را تجلی اسماءالحسنای دین خود آفرید

خالق یگانه مهدی را به یکتائی موحد به دین خود آفرید

مالک دین مهدی را یاور محمد به تجلی امام دین خود آفرید

یعنی خداوند ز عرش کبریائی مهدی را ولی دین خود آفرید

 

امامی داریم یل والا و پرچمدار دین محمد سلام الله علیهم

به تجلی صفات و فضائل جلوه گاه دین محمد سلام الله علیهم

شکرانۀ توصیف کمال طوبائیش تبارک الله احسن الخالقین است

نگاه خداوند به سعادتمندی خلقت تبارک الله رب العالمین است

 

پیک تو را آن یاور دین تو را، به جفا بکشند آخر چرا؟

مرشد حق سخنگوی آئین تو را، به جفا بکشند آخر چرا؟

منتظر اخبار ظهور تو نباشند و سفیر تو را به جفا ا بکشند آخر چرا؟

قدر مقدرات خالق رحمان را ندانند و نفس زکیه را به جفا بکشند آخر چرا؟

جهانیان بدانید مهدی منجی جهانیان حجت خداوند مبین است احترامش بر همه واجب است

بهوش باشید که مهدی خاشع  به فرمانبری خداوند حکیم است احترامش بر همه واجب است

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 1:37  توسط خانم نصرت احمدی | 
به شمس و شموس ایران امام همه پیروان اسلام صلوات
به طبیب همه عاشقان خاندان ذریۀ حضرت زهرا  صلوات
به حاجتمندان بارگاه رحمت و به انفاس کوثریت صلوات
به مهربانی و رضایت هشتمین امام شیعیان صلوات
به یا رضاگویان و سلام گویان صحن امام رضا صلوات
به اشکهای شوق حاجتمندان و تبریک گویان میلادت صلوات
از راه دوردل به زیارتت آمده به امید روزی که مقابل ضریحت دیده بگشاید صلوات
به ظهور نتیجه امامت غدیر کوثر ولایتت صلوات

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم شهریور 1393ساعت 11:14  توسط خانم نصرت احمدی | 
 
000.jpg
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم شهریور 1393ساعت 10:14  توسط خانم نصرت احمدی | 
به شمس و شموس ایران امام همه پیروان السلام و علیک
به طبیب همه عاشقان خاندان مطهر ذریۀ حضرت زهرا س السلام و علیک
به حاجتمندان بارگاه رحمت وبارگاه کوثرت السلام و علیک
به رحمانیت و رحیمیت امام رحمت شیعیان محبت السلام و علیک
به یا رضاگویان و حاجتمندان پنجره فولادت السلام و علیک
به اشکهای شوق حاجتمندان و تبریک گویان میلادت السلام و علیک
از راه دوردل به زیارتت آمده به امید روزی که مقابل ضریحت دیده بگشاید السلام و علیک
به صلوات ظهور نتیجه امامت غدیر کوثر ولایتت السلام و علیک


برچسب‌ها: شعر میلاد امام رضا سلام الله علیه السلام علیک
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم شهریور 1393ساعت 10:13  توسط خانم نصرت احمدی | 
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393ساعت 19:50  توسط خانم نصرت احمدی | 
رهاي ناي نيستان خدا كند كه بيايي

ضمير روشن باران خدا كند كه بيايي

بلوغ قدر سپيدي بلوغ سبز رهايي

معاد رويش انسان خدا كند كه بيايي

تو شهر سبز صيامي طلوع نظم سلامي

هلا تو رمز بهاران خدا كند كه بيايي

به انهدام جهالت به انهدام سیاهی

سفير ناشر قرآن خدا كند كه بيايي

نماز خالص عشقي، رجاء منتظراني

زلال چشمه ايمان خدا كند كه بيايي

غبار رنج زمين را، فضاي تلخ زمان را

بهار صبح تو درمان خدا كند كه بيايي

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393ساعت 19:49  توسط خانم نصرت احمدی | 
به عالم تک سوار شجاعت عباس قهرمان در اطاعت از امر ولایت آمده عباس یلیست پهلوان اما با خشوع در اجرای امر ولایت آمده اوست سردار لشکر یار برادر که برای پشتیبانی کودکان با دنیائی از عشق به ولایت آمده در جهان یک ابالفضل بس است برای پهلوانان به میدان که پهلوانی به خدمت امام خود با رعایت ادب خاضعانه تر از همه سرور و سالار آمده امروز میلاد اوست که شهسوار انه برای خدمت به اسلام عاشقانه تر از همه به میدان آمده به جهادگران بگوئید که عباس جهاد اصغر را با جهاد اکبر یک جا جمع نمود وقتی که با ایمان، پهلوانانه در یک آن با دهها ظالم جاهل نبرد نمود

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم خرداد 1393ساعت 8:32  توسط خانم نصرت احمدی | 
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم خرداد 1393ساعت 8:59  توسط خانم نصرت احمدی | 
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم خرداد 1393ساعت 8:52  توسط خانم نصرت احمدی | 
میلاد با سعات امام حسین سلام الله علیه و روز پاسدار و میلاد با سعادت جضرت ابوالفضل عباس و روز جانباز و میلاد با سهادت امام سجاد سلام الله علیه و روز مکارم اخلاق بر همه عاشقان ولایت امامت مبارک باشد

امروز نوید آمدن سفینةالنجاة از راه رسید
یعنی میلاد حسین"س" از آسمان ولایت رسید
بزم شادی یا صلوات محمدی سر دهید
امروز پشتیبان امام عاشقان ولایت رسید

اسوۀ سرمست غزل عشق به خداوند است حسین "س"
عالیترین باور اجرای احکام خداوند است " حسین"
به وقت محشر اوست ناجی نجات امت محمد"س"
به وقت قیام یاور قائم آل محمد"س" است حسین"س"


برای یاری حسین "س" باید دلها را مهیای یاری خداوند نمود
به تاثی از حسین"س" برای پاکی از فساد یاری باید خداوند نمود

به شفیع محشر حسین بن علی "س" صلوات
به بزرگ خاندان فضیلت به اسوۀ عاشقی محبت خداوند صلوات
به قامت رشید حسین "س"و به یل پهلوان پهلوانان خداوند صلوات
به آمر به معروف و به ناهی از منکر به یاور رهنمودهای خداوند صلوات
به سلامتی همۀ عاشقان جسین"س" رهبر انقلاب صلوات
به تعجیل در ظهور مهدی موعود منجی عالمتاب صلوات
به توفیق یاری حضرت مهدی "س" و به پیروی از راه حسین زمان صلواتزمینیان را، ِز بدیها می رهاند حسین "س"چون پیروانش عاشق ولایتش باشند

ز نسل حسین"س" جهانیان نجات یابند چون پیروانش عاشق ولایتش باشند
به اذن خداوند شکست بت فساد را حسین "س"
جهانی به درایت او سعادت یابندچون پیروانش عاشق ولایتش باشند
برای لبیک برای آماده شدن جهانیان برای ظهور همۀ خوبیهای عالم در یاری حسین زمان سه بار همه با هم یا حسین

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم خرداد 1393ساعت 8:50  توسط خانم نصرت احمدی | 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم خرداد 1393ساعت 10:57  توسط خانم نصرت احمدی | 
ای امام عالیترین صفات خوبیها ای امام موسای کاظم "س" ای استادبزرگ اخلاق محمدی ای امام موسای کاظم "س" اساتیداخلاق از نگاه تو به مقصود رسند ای قامت رعنای خلق محمدی ای امام موسای کاظم"س" بنما بر ما نظری با حلم احمدی ای امام موسای کاظم"س" ز عنایات خود بنما همه را از عصبانیت تهی ای امام موسای کاظم "س" بر دنیا بنما راهبری ای فرزند امام جعفر صادق"س" تا شوند همچون شما همه رهروان خُلق محمدی ای امام موسای کاظم"س" گرچه آسمان امشب ستارۀ ترا کم دارد اما در دل ما هفتمین از ستارههای آسمان ولایت هستی ای امام موسای کاظم"س"

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم خرداد 1393ساعت 10:56  توسط خانم نصرت احمدی | 

 

مولود کعبه دلها


علی"س"  والاترین دلاور حق در میدان فتنۀ شوم ابوسفیان است

ناطق خطبۀ فرقان دین در تمامی عالم از عالیترینان است

علی"س" بعد از پیامبر"س" اولین مومن به آیات  قرآن است

در جهان علی "س" از عالمان دین حق از عاملترینان است

 ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393ساعت 16:15  توسط خانم نصرت احمدی | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393ساعت 12:30  توسط خانم نصرت احمدی | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393ساعت 12:28  توسط خانم نصرت احمدی | 

علی چراغ هدايت ، وزن شعور، شعر عبور، هالۀ نور، باب بهشت، ناب سرشت، درّ فقاهت، سنبل عدالت پا به عرصۀ حیات گذاشت، تا خاك نشينان خرابات دنيا، از رحمت ولايت و هدايت برخوردار شوند و زمين تا هميشه از و جود نعمت امامت بهره مند گردد. ولادت پر سعادت امام عارفان و شیعیان و دوستداران اهل بیت سلام الله علیه را به امام عصر سلام الله علیه و همه عاشقان حضرتش تبریک عرض نموده و برای همه از درگاه خداوند منان توفیق شناخت و پیروی از فرامین و دستورات دین در پرتو ولایت الهی و ولایت حجتش را خواستاریم و برای سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت مهدی سلام الله سه صلوات محمدی تقدیم به روح مقدس امام علی سلام الله علیه می نمائیم. اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم وجعلنا من انصاره و اعوانه

امروز شهر مكه در التهاب ايهام ابهام، شكوه خلقت، فقیه حکمت يعنی علی، را ديد. امروز شهر مكه در التجای طواف هنگام، ميزان حق جلال شهامت يعنی علی، را ديد. امروز شهر مكه در التماس تمنای پريوش نيلوفری، زبان فرقان اسوه محبت، سیمای سعادت، يعنی علی را ديد. شهر مكه در رؤيای فرزانگی، سنبل عدالت، همای امامت، يعنی علی را ديد.


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393ساعت 12:25  توسط خانم نصرت احمدی | 

علی سینۀ  سپهر پر مهر خدا بود

شکوه  شوکت لطف مهر خدا بود

علی دوستی لطفش دریای لایزال بود

مهربانیش قصۀ  مهر عشق خدا بود

 

علی آبشار رافت عشق خدا بود

از الطاف رحمت عشق خدا بود

به دوش مهرش می کشید مهر خدا را

علی سپهر نشان  عشق خدا بود

 

علی  در آفرینش در عالم بی نظیر بود

سفیر حق قدر دین در یاری نبی بود

شاعره: نصرت احمدی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393ساعت 9:17  توسط خانم نصرت احمدی | 

مُهر حکمت" شعری در وصف امام محمد جواد سلام الله علیه

 

مدینه ز میلاد نهمین ستاره امامت سمائی  شده

 آسمان و زمین ز دسته گل محمدی زهرائی شده

به رستگاری رسید کسی که در حرمش معتکف شد

 شهر ستارگان دین ز تجلی اسماء الحسنی خدائی شده  

 

به  تأثی آئینۀ تمام نمای  احمد س، محمد نامش نهادند

به ید انگشتر پر مهر علی س،  جواد ز القابش نهادند

به تجلی ماه  احسان محبت خدا،  جهانی می درخشد

به کوثر خاندان مطهر، مُهرحکمت به افکارش نهادند

 

بگوئید شاه بیت غزل را در وصف نگاهش سرایند

غزل گویان خادم الرضا ز منطق افکارش سرایند

شعری که در وصف مهربانی فرزند رضا س باشد

جواهر ابیات صفاتش را، با عنایات پروردگارش سرایند

 

ز گوهر سخنان حضرتش رشد به کمال محقق می شود

بگوئید اشعارغزل عاشقیش را، بر وزن افعالش سرایند

 

شاعره: نصرت احمدی


برچسب‌ها: مُهر حکمت, شعری در وصف امام محمد جواد سلام الله علیه
+ نوشته شده در  شنبه بیستم اردیبهشت 1393ساعت 2:19  توسط خانم نصرت احمدی | 
باقرعلم الهی


چو ز اسرار عالم پرده برداشته ای با علم جهان نمای خود

پیروان را سوق داده ای به پاکی نفس با فضیلتهای عیان خود

صبر حلم را با گوهر علم عجین می خواهد حکمت نگاه تو

تشویق به طلب دانش می نمائی با رهنمودهای جواهر نمای خود


ز منظرگاهت عالمان و دانشمندان ز عابدان برترند به درایت الطاف خدائی

که دانایان به برکت علم و فضیلت ز کوثر اطهرند ز کرامات خدائی

ز تفضل از سستی و بی قراری نهی می نمائی خلق را

که به کوشش و صبر و تقوا مردمان ز هم اولاترند به عنایات خدائی


نهایت کمال را به فهم دین و صبر بر سختی می دانی با اندرزهای خود

اندازه گیری خرج را یاور معیشت زندگی می دانی در تدبیر نگاه خود

گذشت و خشوع باشد دو اصل فلسفه اخلاقی مرام تو

خیر دانشمند و عالم را در سوددهی تعلیم می دانی در غایت آراء خود


به  برکت مغفرت علت پاکیزگی عمل را در پیوند با خویشان می دانی

به  رحمت نعمت دریافت مال و رفع بلا را از صلۀ ارحام می دانی

به محبت به پرهیزکاری و امانت داری و راستگوئی امر می نمائی

به برکت رافت از عوامل افزایش عمر را خوش رفتاری با خانواده می دانی


ز کوثر عطای علم الهی شیعیانتان بلند مرتبه ترند می دانید

ز بهر فضائل خدائی در زینت اخلاق مومنین ارزشمندترند می دانید

گر مستفیض شوند ز انوار شما، جهانیان معتبرترند می دانید

ز غفلت از رهنمودهای شما، آدمیان  شرمنده ترند می دانید


ای امام دین، باقرعلم الهی که از اسرارخدا خبرها  می دانید

اذن ظهور حضرت حجت را در کدامین لحظۀ لیلۀ القدرها می دانید

 

شاعره: نصرت احمدی

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393ساعت 3:36  توسط خانم نصرت احمدی | 
1 (2).jpg

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم فروردین 1393ساعت 1:26  توسط خانم نصرت احمدی | 
مطلع عاشقی
ذهنها تشنۀ دقائق منطق نگاه تو
ضمیرها تشنۀ آبشار حکمت بیان تو
آفرینش می بالد به اوج صعود عرفان تو
وقتی می درخشد علم در آغوش کلام تو
شیفتگان خردورزیت، هستند بزرگان عالم
حکایتها می نمایند از فرزانگی مرام تو
ز قدر انورت زمین فخر می نماید به عالم
که خداوند کرامت نموده خلقت را به میلاد تو
جهانی به ملائک فخر فروخت که به عالم
شده زینت به طهارت پاکی حیا و عفاف تو
روز مادر ز مام جوانان بهشت دمیده شد به عالم
که رشد معنای تعالی گرفت از آفرینش انوار تو
اهل زمین و آسمان در حیرتند از احترام خدای تو
که فرو فرستاده از آسمان بهشتیان را خدمتگزار تو
تسبیح تو که رمز خدا را در حرم خود والا نگاه داشت
مقام جایگاه تو را تا ثریای عرش خدا بالا نگاه داشت
ز انوار تو هنوز قلبها روشن است به عنایات خداوند
ز درایت تو بود که دلها را به انوار خدا بیدار نگاه داشت
هرکس که به سلسله جنبان مراتب الطاف حق ذکر گوید
به واقع خود را در مراتب وصال حق محفوظ نگاه داشت
در خلقت تو رازها نهان است که مقامت را تا عرش خدا
از ازل خدمتگزار نبوت و ولایت حق محفوظ نگاه داشت
فاطمه هم در خدمت به پدر و هم در مهر همسری مطلع عاشقیست
چون خدا، فاطمه را  جلوه حق خیرخواه نگاه داشت
در اوصاف شأن نیکوی فاطمه چه سرایند که در خور و لایق باشد
وقتی که خدا فاطمه را تجلی عصمت و عفت حق بزرگ نگاه داشت
خداوند ز لطف، مقام کوثری فاطمه را  متعالی نگاه داشت
که به محبت اسوه مردمان را  به زیور تقوا زهرائی نگاه داشت
سروده: نصرت احمدی

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم فروردین 1393ساعت 1:21  توسط خانم نصرت احمدی | 

در ميان بندگان به فضیلت بندۀ خوب خدا باش

و از براي بندگي به تعالی عابد و هوشيار باش

از خدا بخواه كه به تعالی منزه و كامل باشي

و از براي كمال  خود به علم خدائی عالم باش

به هزاران  جهد و کوشش بنما خداوند را راضی

 و از برای  یاری امام  زمان " سلام الله علیه" فعال باش

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392ساعت 0:55  توسط خانم نصرت احمدی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونيک
آرشيو
عناوين مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
بهار پر از راز نهفته است، انسان هم خود بهار است و پر از راز نهفته، اگر بدانیم راز بهار انسان را، آنگاه می توانیم دریابیم قدر عطر معطر نسیم نگاه مهربان خداوند را.

پيوندهاي روزانه
سایت فرهنگی
سایت هواداران قالباف
نخستين همايش ملي شعر عاشورائي
حسين ابا عبدالله سلام الله عليه
هیئت وارثان ثارالله (ع)
حضرت فاطمه سلام الله عليه
مركز نشر اعتقادات
« بخشهای اصلی ویژه نامه ولادت(میلاد) حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (روز مادر)»
اشعار ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مادربهشت
بانك اشعار عاشورائي
منظرگاه مديريتي شعر و شعراء
اتاق گفتگو
بخوان دات کام
دنیای درونی
پایگاه خبری سبد نیوز
یوسف اشعار آئینی
روضه "اشعار آئینی"
انجمن شعر آئینی
غزل های فاطمی
اردیبهشت
همسایه باران و موسیقی
شعرهائی برای..
کسبی
تا هنوز
مشکاه
لوح
یارا
شبگویه
ادبیات معاصر
پایگاه فرهنگ و هنری ایران. طنز و کاریکاتور
کلام نیوز. مجله خبری فرهنگ و هنر
سوره
پیاده در باران
شاعران جوان قم
دلشرم
پا برهنه وسط بیت
زلال عشق
محمد عزیزی"نسیم"
فانوس زبور
بنیاد نشر آثار سید محمد حسینی بهشتی
منظرگاه سوره مهر
ویژه نامه امام حسن مجتبی (ع)
وبلاگ شخصی حمید هنرجو
به نام خداوند صبح و سلام
شهریار بحرانی
چشم زخم
زندگینامه حمید سبزواری
آرشيو پيوندهاي روزانه
پيوندها
اسوه یاران امین
راه یافتگان
منشور وحی
جوانان
پیشکسوتان
کار
رفاه اقتصادی
طراحي سايت
نوشته هاي پيشين
آبان 1393
مهر 1393
شهریور 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
بهمن 1392
دی 1392
مهر 1392
اسفند 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
بهمن 1390
آذر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
فروردین 1390
بهمن 1389
دی 1389
آذر 1389
شهریور 1389
تیر 1389
دی 1388
شهریور 1388
شهریور 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
آرشيو
 
آمار بازديد كنندگان:

(اگر شمارنده بر روي 18001متوفق گرديد، همكاران ما در حال به روزرساني آمار هستند.)

Page Rank

 

 RSS

POWERED BY
YaranAmin.COM

Aleo Flash Intro Banner Maker